Հարց:

Ձեր կարծիքով արհմիությունները վնաու՞մ են երկրի տնտեսությանը, թե՝ օգնում

Արդյունքներ
ვნებს 5246 Vote
ეხმარება 9594 Vote
39%
ეხმარება
14%
ვნებს
8%
ვნებს. მხოლოდ კერძო სექტორში დასაქმებულთა პროფესიულ კავშირებს ვუჭერ მხარს, საჯარო სამსახურში კი არა.
39%
არც ეხმარება და არც ვნებს

Վաստանի սահմանադրությամբ բոլորն ունեն արհմիություն ստեղծելու և դրանում միավորվելու իրավունք  (բացի օենքով սահմանած բացառության՝ պաշտպանության, ներքին գործերի, հարկային, դատական համակարգի,   դատախազական մարմինների,  և պետական անվտանգության ծառայություններում արհմիություն ստեղծելու առանձնահատկությունները սահմանվում են այդ մարմինների և ծառայությունների մասին Վրաստանի օրենսդրությամբ):  Արհմիություն  ստեղծվում է  ըստ ոլորտային, արտադրական, տարածքային կամ մասնագիտական հատկանիշների