შეკითხვა:

აკრძალული უნდა იყოს თუ არა იოსებ სტალინის ძეგლის აღმართვა?

შედეგები
არა 6179 ხმა
დიახ 18109 ხმა
36%
დიახ
39%
დიახ, მაგრამ არ უნდა იყოს აკრძალული კერძო საკუთრებაში/სივრცეში მისი განთავსება
25%
არა