შეკითხვა:

უნდა აფინანსებდეს თუ არა სახელმწიფო სპორტულ კლუბებს (მაგალითად, საფეხბურთო, საკალათბურთო, სარაგბო კლუბები)?

შედეგები
არა 8019 ხმა
დიახ 16269 ხმა
44%
დიახ
23%
დიახ, მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში
33%
არა