შეკითხვა:

ემხრობით თუ არა სახელმწიფოს მიერ სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებას?

შედეგები
არა 9746 ხმა
დიახ 14386 ხმა
52%
დიახ
8%
დიახ, მხოლოდ მსხვილი ფერმერული მეურნეობების
21%
არა
19%
არა, სახელმწიფომ მხოლოდ არამატერიალური/არაფულადი დახმარება შეიძლება უზრუნველყოს