შეკითხვა:

ემხრობით თუ არა სახელმწიფოს მიერ სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებას?

შედეგები
არა 9814 ხმა
დიახ 14473 ხმა
51%
დიახ
8%
დიახ, მხოლოდ მსხვილი ფერმერული მეურნეობების
22%
არა
19%
არა, სახელმწიფომ მხოლოდ არამატერიალური/არაფულადი დახმარება შეიძლება უზრუნველყოს