შეკითხვა:

სრულად უნდა დაფაროს თუ არა სახელმწიფომ სკოლამდელი ასაკის ყველა ბავშვის განათლების ხარჯები?

შედეგები
არა 11489 ხმა
დიახ 12799 ხმა
53%
დიახ
4%
არა
13%
არა, უნდა დაფაროს მხოლოდ სკოლამდელი ასაკის საჯარო დაწესებულებებში რეგისტრირებული ბავშვების განათლების ხარჯები
30%
არა, უნდა დაფაროს მხოლოდ იმ ბავშვების განათლების ხარჯები, რომლებიც სოციალური მდგომარეობის გამო საჭიროებენ დახმარებას