შეკითხვა:

უნდა არსებობდეს თუ არა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული საზოგადოებრივი მაუწყებელი?

შედეგები
არა 8515 ხმა
დიახ 15773 ხმა
33%
დიახ
32%
დიახ, მხოლოდ განსხვავებული ფორმით
35%
არა

საზოგადოებრივი მაუწყებელი საქართველოს ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად დაახლოებით  40 მლნ ლარით ფინანსდება.