შეკითხვა:

უნდა გაიზარდოს თუ არა საპენსიო ასაკი?

შედეგები
არა 19910 ხმა
დიახ 4378 ხმა
14%
დიახ
1%
დიახ, მხოლოდ კაცებისთვის
3%
დიახ, მხოლოდ ქალებისთვის
62%
არა
20%
არა, პირიქით, უნდა შემცირდეს

საქართველოში ქალების საპენსიო ასაკი 60 წლიდან იწყება, ხოლო მამაკაცების – 65 წლიდან. ინფორმაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული საპენსიო ასაკის ზღვრების შესახებ იხილეთ ამ ბმულზე.