შეკითხვა:

უნდა იყოს თუ არა სახელმწიფო მსხვილი დამსაქმებელი?

შედეგები
არა 13285 ხმა
დიახ 11003 ხმა
25%
დიახ
20%
დიახ, მაგრამ მხოლოდ ისეთ სფეროებში, სადაც კერძო სექტორი ნაკლებად არის წარმოდგენილი
19%
არა
36%
არა, მხოლოდ ხელი უნდა შეუწყოს ქვეყანაში ისეთი გარემოს, რომელიც შექმნის სამუშაო ადგილებს კერძო სექტორში

„საქსტატის“ მონაცემებით 2014 წელს სახელმწიფო სექტორში 251 ათასი ადამიანი იყო დასაქმებული, რაც დაქირავებით დასაქმებულთა 36.2%-ს შეადგენს. დასაქმებულთა საერთო რაოდენობაში (თვითდასაქმებულთა ჩათვლით) სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა წილი 14.3%-ია.