შეკითხვა:

უნდა აიკრძალოს თუ არა ისეთი რუსული ტელეარხების საქართველოში ტრანსლირება, რომლებიც რუსეთის სახელმწიფოს მიერ კონტროლდება და რუსეთის იმპერიალისტური იდეების აშკარა პროპაგანდას და ფაქტების ხელოვნურ დამახინჯებას ეწევა?

შედეგები
არა 6973 ხმა
დიახ 17315 ხმა
56%
დიახ
15%
დიახ, მაგრამ მხოლოდ ქვეყნის ისეთ რეგიონებში, სადაც ინფორმაციის მიღების ძირითადი წყარო რუსული არხებია
29%
არა

2016 წლის მაისში თორმეტმა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ საქართველოს ხელისუფლებას  მიმართა ინიციატივით, რომელიც იმ რუსული ტელეარხების საქართველოში ტრანსლირების აკრძალვას ითვალისწინებს, რომლებიც კონტროლდება რუსეთის სახელმწიფოს მიერ და რუსეთის იმპერიალისტური იდეების აშკარა პროპაგანდას და ფაქტების ხელოვნურ დამახინჯებას ისახავს მიზნად. მსგავსი პრაქტიკა  გავრცელებულია ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში.