შეკითხვა:

ემხრობით თუ არა საქართველოს გაწევრებას ნატოში?

შედეგები
არა 2347 ხმა
დიახ 21941 ხმა
80%
დიახ
10%
დიახ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთთან ურთიერთობა მკვეთრად არ გაუარესდება
10%
არა