შეკითხვა:

უნდა არსებობდეს თუ არა კანონით დადგენილი მინიმალური ხელფასი?

შედეგები
არა 6798 ხმა
დიახ 17490 ხმა
59%
დიახ
13%
დიახ, მაგრამ არ უნდა იყოს ზედმეტად მაღალი
28%
არა

საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 4 ივნისის N351 ბრძანებით საქართველოში მინიმალური ხელფასი შეადგენს 20 ლარს.