შეკითხვა:

უნდა ჰქონდეთ თუ არა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს საქართველოში მიწის შეძენის უფლება?

შედეგები
არა 5537 ხმა
დიახ 18751 ხმა
28%
დიახ
49%
დიახ, მხოლოდ გარკვეული შეზღუდვებით
23%
არა

2013 წლის 28 ივნისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“.  ამ ცვლილების საფუძველზე უცხო ქვეყნის მოქალაქე 2014 წლის 31 დეკემბრამდე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლებას (მათ შორის, მემკვიდრეობით) ვერ მოიპოვებდა. აღნიშნული დებულება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო, შესაბამისად, ამჟამად ამ თვალსაზრისით არანაირი საკანონმდებლო აკრძალვა არ მოქმედებს.