შეკითხვა:

ემხრობით თუ არა საქართველოში დიდი მოცულობის ჰიდროელექტროსადგურების აშენებას?

შედეგები
არა 7261 ხმა
დიახ 17026 ხმა
32%
დიახ
38%
დიახ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჰიდროელექტროსადგურის განთავსების ადგილზე მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობა დათანხმდება
30%
არა