შეკითხვა:

აკრძალული უნდა იყოს თუ არა საქართველოში გენეტიკურად მოდიფიცირებული საკვების გაყიდვა?

შედეგები
არა 15871 ხმა
დიახ 8416 ხმა
34%
დიახ
11%
არა
53%
არა, მაგრამ ასეთ საკვებს ეტიკეტზე უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მითითება
2%
არა, მხოლოდ გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმის გარემოში შეტანა უნდა იყოს აკრძალული

საქართველოს კანონმდებლობით გენმოდიფიცირებული საკვების გაყიდვა აკრძალული არ არის, თუმცა სავალდებულოა პროდუქტის ეტიკეტირება, თუ მის შემადგენლობაში არსებული გენმოდიფიცირებული კომპონენტების  შემცველობა საერთო მასის 0.9%-ზე მეტია. გარდა ამისა, საქართველოს ტერიტორიაზე აკრძალულია გენმოდიფიცირებული ორგანიზმის გარემოში ინტროდუქცია/შეტანა.