შეკითხვა:

უნდა ჰქონდეს თუ არა განუკურნებელი სენით დაავადებულ ადამიანს, რომლის გადარჩენის შანსიც არ არსებობს, კანონიერი უფლება სხვისი დახმარებით თავი მოიკლას (ევთანაზია)?

შედეგები
არა 11910 ხმა
დიახ 12377 ხმა
27%
დიახ
24%
დიახ, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სამედიცინო გამოკვლევით დადასტურდება, რომ ეს ადამიანი არ არის ფსიქიკურად დაავადებული
24%
არა
25%
არა, მაგრამ უფლება უნდა ჰქონდეს, უარი თქვას სიცოცხლის შესანარჩუნებელ ხელოვნურ აპარატებზე

ევთანაზია არის უკურნებელი სენით დაავადებული, სიკვდილისწინა სტადიაში მყოფი ავადმყოფის სიცოცხლის განზრახ შეწყვეტა მისივე თხოვნით. საქართველოს კანონმდებლობით ევთანაზიის განხორციელება ან მასში მონაწილეობის მიღება აკრძალულია. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ევთანაზიის რეგულირების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ამ ბმულზე.