შეკითხვა:

დაშვებული უნდა იყოს თუ არა ერთი და იმავე სქესის ადამიანების ქორწინება?

შედეგები
არა 15140 ხმა
დიახ 9148 ხმა
28%
დიახ
9%
დიახ, მაგრამ შვილის ყოლის/აყვანის უფლება არ უნდა ჰქონდეთ
40%
არა
23%
არა, ერთი და იმავე სქესის ადამიანებს შესაძლოა უფლება ჰქონდეთ, რომ ისარგებლონ სამოქალაქო პარტნიორობით, მაგრამ ამ ურთიერთობას არ უნდა ეწოდოს ქორწინება/ოჯახი

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1106-ე მუხლის მიხედვით  ქორწინება არის ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, რომელიც შესაბამისი წესით რეგისტრირებულია იუსტიციის სამინისტროში.  სამოქალაქო პარტნიორობა/კავშირი ან სხვა მსგავსი შინაარსის მქონე ინსტიტუტი დაშვებულია ბევრ ქვეყანაში და მასში მონაწილე მხარეები, როგორც წესი, ქორწინებასთან შედარებით ნაკლები სამართლებრივი უფლება-მოვალეობებით სარგებლობენ. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ერთი და იმავე სქესის ადამიანების ქორწინების რეგულირების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ამ ბმულზე.