შეკითხვა:

უნდა იყოს თუ არა სავალდებულო ავტომობილის ტექნიკური დათვალიერება?

შედეგები
არა 1310 ხმა
დიახ 22977 ხმა
75%
დიახ
12%
დიახ, მაგრამ მხოლოდ მინიმალური მოთხოვნები უნდა დაწესდეს
7%
დიახ, მაგრამ მხოლოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და მძიმე ან სახიფათო ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებისთვის
6%
არა

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით გზისთვის ვარგისიანობის ტესტირება 2017 წლის 31 დეკემბრამდე სავალდებულო არ არის. ამჟამად აღნიშნული ტესტირება სავალდებულოა მხოლოდ რვა მგზავრზე მეტის გადასაყვანად განკუთვნილი  სატრანსპორტო საშუალებისთვის, ასევე მძიმე ან სახიფათო ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებისთვის.