შეკითხვა:

დაშვებული უნდა იყოს თუ არა აბორტი?

შედეგები
არა 10716 ხმა
დიახ 13571 ხმა
31%
დიახ
23%
დიახ, თუ ორსულობის ხანგრძლივობა არ აღემატება სამ თვეს
2%
დიახ, თუ ორსულობის ხანგრძლივობა არ აღემატება ექვს თვეს
16%
არა
28%
არა, გარდა გაუპატიურების შემთხვევისა ანდა დედის ან ბავშვის ჯანმრთელობისთვის საფრთხის არსებობისას

აბორტი არის სამედიცინო პროცედურა, რომლის შედეგადაც ხდება ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტა ნაყოფის მოცილების გზით. საქართველოს კანონმდებლობით აბორტი დაშვებულია ორსულობის მხოლოდ პირველი სამი თვის განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც ორსულს სამედიცინო დაწესებულებაში ჩაუტარდება გასაუბრება და ამოიწურება მოსაფიქრებლად გამოყოფილი ხუთდღიანი ვადა. თუ ორსულობიდან სამ თვეზე მეტია გასული, აბორტი ნებადართულია მხოლოდ სამედიცინო და სოციალური ჩვენებების მიხედვით, რომელთა ჩამონათვალი დგინდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში აბორტის რეგულირების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ამ ინტერაქტიულ რუკაზე.