Sual:

Rusiya tərəfindən nəzarət altında olan və açıq-aşkar Rusiya imperialist xarakterli düşüncələri təbliğ edən və faktları saxtalaşdıran Rus telekanallarının Gürcüstanda göstərilməsi qadağan olunmalıdır ya yox?

Nəticələr
არა 6973 Vote
დიახ 17315 Vote
56%
დიახ
15%
დიახ, მაგრამ მხოლოდ ქვეყნის ისეთ რეგიონებში, სადაც ინფორმაციის მიღების ძირითადი წყარო რუსული არხებია
29%
არა

2016-cı ilin mayında on iki ictimai təşkilat Gürcüstan Hakimiyyətinə təşəbbüslə müraciət edərək Rusiya tərəfindən nəzarət altında olan və açıq-aşkar Rusiya imperialist xarakterli düşüncələri təbliğ edən və faktları saxtalaşdıran Rus telekanallarının Gürcüstanda göstərilməsi qadağan edilməsini tələb etdi. Avropanın bir neçə ölkəsində buna bənzər təcrübə vardır.