Sual:

Əmək müfəttişliyi olmalıdırmı?

Nəticələr
არა 3048 Vote
დიახ 21240 Vote
60%
დიახ
14%
დიახ, მაგრამ მხოლოდ მონიტორინგის განხორციელების უფლებამოსილება უნდა ჰქონდეს
13%
დიახ, მაგრამ მხოლოდ დასაქმებულთა ჯანმრთელობისთვის განსაკუთრებით მაღალი რისკის მქონე დაწესებულებების კონტროლის უფლებამოსილებით.
13%
არა

mək müfəttişliyi – ölkə miqyasında əmək qanunvericiliyinin müdafiəsinə nəzarət edən və lazım gəldikdə sanksiyalar tətbiq edən dövlət orqanı. Əmək qanunvericiliyinin müdafiəsində əmək şəraitlərinə nəzarət, əmək müqavilələrinin əmək məcəlləsi ilə uyğunluğunu yoxlamaq, əmək diskriminasiya faktlarını üzə çıxartmaq nəzərdə tutulur