Sual:

Marixuananın leqallaşmasına razısınız ya yox?

Nəticələr
არა 12620 Vote
დიახ 11668 Vote
26%
დიახ
6%
დიახ, მაგრამ მხოლოდ სამედიცინო/სამკურნალო მიზნით
16%
დიახ, და ყველა პატიმარი, რომელიც მარიხუანას მოხმარებისთვის იხდის სასჯელს, დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს;
15%
არა
2%
არა, პირიქით, უნდა გამკაცრდეს სასჯელი
35%
არა, მაგრამ დეკრიმინალიზებული უნდა იყოს და ადამიანებს მარიხუანას მოწევის გამო ციხეში არ უნდა სვამდნენ

Marixuanadan istifadə etmək Gürcüstan İnzibati Qanunpozuntular və Cinayət Məcəllələri ilə cəzalandırılır. Leqallaşma narkotiklərin azad bazar münasibətləri predmetinə çevirməyi nəzərdə tutur. Dünyanın müxtəlif ölkələrində narkosiyasət  haqqında məlumata bu linkdə baxa bilərsiniz.