Sual:

Kommunist totalitar rəmzlərinin açıq, demonstrativ şəkildə gəzdirmək/yerləşdirmək qadağan olmalıdır ya yox?

Nəticələr
არა 5277 Vote
დიახ 19010 Vote
53%
დიახ
19%
დიახ, მხოლოდ სააგიტაციო მიზნით გამოყენების შემთხვევაში
6%
დიახ, მხოლოდ საჯარო დაწესებულებებზე/ქონებაზე
22%
არა

“Azadlıq Xartiyası haqqında” Gürcüstan qanunu Kommunist totalitar və Faşist ideologiyaları daşıyan rəmzlərin, heykəllərin. barelyeflərin, yazıların, ictimai mühitdə adlardan istifadə olunmasını qadağan edir.  Belə rəmzlərin aradan qaldırılması üçün xüsusi olaraq yaradılmış komissiya səlahiyyətli şəxsə müraciət edir.  Komissiya müraciət etdikdə səlahiyyətli şəxs kommunist totalitar yaxud da faşist rəmzlərini aradan qaldırmağa borşludur.