Sual:

Sizcə Həmkarlar İttifaqının ölkənin iqtisadiyyatına zərərmi verir yoxsa dəstəkmi?

Nəticələr
ვნებს 5246 Vote
ეხმარება 9594 Vote
39%
ეხმარება
14%
ვნებს
8%
ვნებს. მხოლოდ კერძო სექტორში დასაქმებულთა პროფესიულ კავშირებს ვუჭერ მხარს, საჯარო სამსახურში კი არა.
39%
არც ეხმარება და არც ვნებს

Gürcüstan Konstitusiyası ilə hamının  Həmkarlar İttifaqı yaratmaq və ona birləşmək haqqı var (qanunla müəyyən olunmuş istisnalardan başqa –  Müdafiə, Daxil İşlər, Vergi, Məhkəmə hakimiyyəti, Prokurorluq orqanlarında və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində Həmkarlar İttifaqlarının yaratmaq xüsusiyyətləri bu orqanlar və Xidmətlər haqqında Gürcüstan Qanunvericiliyi ilə müəyyən olunur).