Sual:

İşlə təmin edən işçisi kişi və işçisi qadına, hər ikisi eyni işi görürsə, eynicür maaş verməyə qanunla borclu olmalıdırmı?

Nəticələr
არა 6961 Vote
დიახ 17327 Vote
61%
დიახ
11%
დიახ, უფრო მეტიც, კერძო კომპანიები ვალდებული უნდა იყვნენ, გაასაჯაროონ ინფორმაცია სახელფასო განაკვეთების კატეგორიების შესახებ
5%
არა
9%
არა, სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს კერძო კომპანიების სახელფასო პოლიტიკაში
14%
არა, არსებობს ბევრი სხვა კრიტერიუმი (განათლება, გამოცდილება, თანამდებობის სპეციფიკა და სხვა), რომლებიც უზრუნველყოფს სამართლიან ანაზღაურებას