Sual:

Dövlət işlə iri təmin edən olmalıdır ya yox?

Nəticələr
არა 13285 Vote
დიახ 11003 Vote
25%
დიახ
20%
დიახ, მაგრამ მხოლოდ ისეთ სფეროებში, სადაც კერძო სექტორი ნაკლებად არის წარმოდგენილი
19%
არა
36%
არა, მხოლოდ ხელი უნდა შეუწყოს ქვეყანაში ისეთი გარემოს, რომელიც შექმნის სამუშაო ადგილებს კერძო სექტორში

Sakstatın verilmişlərinə görə, 2014-cü ildə dövlət sektorunda 251 min insan işləyirdi. Bu rəqəm kirayə (muzdlu) ilə işləyənlərin 36.2%-ni təşkil edir. İşlə təmin olanların ümumi miqdarında (özlərini işlə təmin edənləri hesaba almaqla) dövlət sektorunda işlə təmin olanların payı 14.3%-dir.